Thống kê truy cập

THÔNG TIN PHỤ HUYNH

VỀ BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI

 

GIỚI THIỆU BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI

Bộ chuẩn phát triển trẻ em là:

- Những mong đợi về những gì trẻ nên biết và có thể làm được dưới tác động của giáo dục.

- Những kỳ vọng hợp lý của quốc gia đối với trẻ em tại một giai đoạn.

- Là xu hướng chung của các nước trên thế giới nhằm nâng cao và giám sát chất lượng giáo dục.

- Là cơ sở để thiết kế và điều chỉnh chương trình giáo dục.

MỤC ĐÍCH BAN HÀNH BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI:

Hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.

+ Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là cơ sở để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dục, lựa chọn và điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ mẫu giáo năm tuổi.

+ Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là cơ sở để xây dựng bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo năm tuổi.

+ Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất trong chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

CẤU TRÚC BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI

Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 chỉ số.

+ Phát triển thể chất (6 chuẩn – 29 chỉ số)

+ Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội (7 chuẩn – 34 chỉ số)

+ Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp (6 chuẩn – 31 chỉ số).

+ Phát triển nhận thức (9 chuẩn – 29 chỉ số).

Bốn lĩnh vực này liên quan chặt chẽ với nhau, sự phát triển ở lĩnh vực này ảnh hưởng, phụ thuộc vào sự phát triển ở lĩnh vực khác và không có lĩnh vực nào quan trọng hơn lĩnh vực nào. Giáo dục cần hướng đến phát triển toàn diện các lĩnh vực.

NỘI DUNG BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM NĂM TUỔI

 

CÁC CHUẨN THUỘC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Chuẩn 1. Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ lớn

Chuẩn 2. Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ nhỏ

Chuẩn 3. Trẻ có thể phối hợp các giác quan và giữ thăng bằng khi vận động

Chuẩn 4. Trẻ thể hiện sức mạnh, sự nhanh nhẹn và dẻo dai của cơ thể

Chuẩn 5. Trẻ có hiểu biết, thực hành vệ sinh cá nhân và dinh dưỡng

Chuẩn 6. Trẻ có hiểu biết và thực hành an toàn cá nhân

CÁC CHUẨN THUỘC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI

Chuẩn 7. Trẻ thể hiện sự nhận thức về bản thân

Chuẩn 8. Trẻ tin tưởng vào khả năng của bản thân

Chuẩn 9. Trẻ biết cảm nhận và thể hiện cảm xúc

Chuẩn 10. Trẻ có mối quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn

Chuẩn 11. Trẻ thể hiện sự hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh

Chuẩn 12. Trẻ có các hành vi thích hợp trong ứng xử xã hội

Chuẩn 13. Trẻ thể hiện sự tôn trọng người khác 

 

CÁC CHUẨN THUỘC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ  VÀ GIAO TIẾP

Chuẩn 14. Trẻ nghe hiểu lời nói

Chuẩn 15. Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp

Chuẩn 16. Trẻ thực hiện một số quy tắc thông thường trong giao tiếp

Chuẩn 17. Trẻ thể hiện hứng thú đối với việc đọc

Chuẩn 18. Trẻ thể hiện một số hành vi ban đầu của việc đọc

Chuẩn 19. Trẻ thể hiện một số hiểu biết ban đầu về việc viết

CÁC CHUẨN THUỘC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Chuẩn 20. Trẻ thể hiện một số hiểu biết về môi trường tự nhiên

Chuẩn 21. Trẻ thể hiện một số hiểu biết về môi trường xã hội

Chuẩn 22. Trẻ thể hiện một số hiểu biết về âm nhạc và tạo hình

Chuẩn 23. Trẻ có một số hiểu biết về số, số đếm và đo

Chuẩn 24. Trẻ nhận biết về một số hình hình học và định hướng trong không gian

Chuẩn 25. Trẻ có một số nhận biết ban đầu về thời gian

Chuẩn 26. Trẻ tò mò và ham hiểu biết

Chuẩn 27. Trẻ thể hiện khả năng suy luận

Chuẩn 28. Trẻ thể hiện khả năng sáng tạo;

 

 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BỘ CHUẨN

 

Khi sử dụng chuẩn phát triển cần tránh:

- Tránh không để bất cứ 1 trẻ nào cảm thấy mình bị thất bại, yếu kém hơn trẻ khác.

- Không dùng để xếp loại trẻ, giáo viên hay cơ sở mầm non.

- Tránh đòi hỏi trẻ phải đạt hết các chỉ số. Trẻ có thể phát triển không đồng đều các lĩnh vực là điều bình thường. Trẻ không cần thiết phải đạt hết các chỉ số.

- Không dùng như bộ công cụ để trực tiếp đánh giá trẻ, mà chỉ có thể sử dụng như cơ sở để xây dựng công cụ đánh giá.

 

Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi không phải là:

- Chương trình giáo dục mầm non mà là những mong đợi thực tế đối với trẻ. Trên cơ sở này người ta xây dựng chương trình để đáp ứng mong đợi ấy.

- Chuẩn không cố định mà cần được đánh giá lại và cập nhật ít nhất 5 năm một lần để đảm bảo luôn phù hợp với sự phát triển của trẻ, mong đợi của quốc gia do sự thay đổi của xã hội

 

 

Tìm hiểu kỹ về bộ chuẩn phát triển của trẻ 5 tuổi www.mediafire.com/view/