Thống kê truy cập

Thời khóa biểu - Chương trình học

                                                    THỜI KHÓA BIỂU

 

 

 

Th

 

 

 

Lớp mẫu giáo lớn

 

Lớp mẫu giáo nhỡ

 

Lớp mẫu giáo bé

 

Lớp nhà trẻ

Hoạt động sáng

Hoạt động chiều

Hoạt động sáng

Hoạt động chiều

Hoạt động sáng

Hoạt động chiều

Hoạt động sáng

Hoạt động chiều

2

GDÂN

LQCC

Đóng kịch

Học ôn

Học đàn

Học múa

Học ôn

 

Thể dục

Tô màu tranh

Học đàn

Học múa

 

Thể dục

Tô màu tranh

Học đàn

Học múa

 

Thể dục

Nhận biết tập nói

Tô màu tranh

Học đàn

Học múa

 

Tiếng anh, kỹ năng sống , trò chơi dân gian

Tiếng anh, kỹ năng sống ,trò chơi dân gian

Tiếng anh

kỹ năng sống , trò chơi dân gian

Tiếng anh

kỹ năng sống , trò chơi dân gian

3

LQVH

Tạo hình

Học ôn

Học erobic

Học võ

Học ôn

LQVH- Đóng kịch

Tạo hình

Học erobic

Học võ

 

LQVH

Đóng kịch

Tạo hình

Học erobic

Học võ

 

LQVH

Tập đóng kịch

Học erobic

Học võ

 

Tiếng anh, kỹ năng sống, trò chơi dân gian

Tiếng anh

kỹ năng sống, trò chơi dân gian

Tiếng anh, kỹ năng sống, trò chơi dân gian

Tiếng anh, kỹ năng sống,trò chơi dân gian

4

LQVT

LQVH

Học ôn

Học nhảy hiện đại

Học ôn

LQVT

Học đồng dao

Học nhảy hiện đại

 

LQVT

Học đồng dao

Học nhảy hiện đại

 

Nhận biết tập nói

Kể chuyện theo tranh

Học đồng dao

Học nhảy hiện đại

 

Tiếng anh, kỹ năng sống , trò chơi dân gian

Tiếng anh

kỹ năng sống

, trò chơi dân gian

Tiếng anh, kỹ năng sống, trò chơi dân gian

Tiếng anh, kỹ năng sống, trò chơi dân gian

5

MTXQ
Thể dục

Học ôn

Bé làm đồ chơi sáng tạo

Học ôn

MTXQ

GDÂN

Tạo hình – sáng tạo

Bé làm đồ chơi sáng tạo

 

GDÂN

MTXQ

Tạo hình – sáng tạo

Bé làm đồ chơi sáng tạo

 

GDÂN

Tô màu tranh

Kể chuyện theo tranh

Bé làm đồ chơi sáng tạo

 

Tiếng anh, kỹ năng sống , trò chơi dân gian

Tiếng anh

kỹ năng sống , trò chơi dân gian

Tiếng anh, kỹ năng sống, trò chơi dân gian

Tiếng anh, kỹ năng sống, trò chơi dân gian

6

Tạo hình

GD Kỹ năng sống

Học ôn

Bé tập làm nội trợ

Học ôn

Tạo hình

Học xé, dán, cắt giấy

Bé tập làm nội trợ

 

Tạo hình

Học xé, dán, cắt giấy

Bé tập làm nội trợ

 

Nhận biết phân biệt

Học xé, dán- nặn

Bé tập làm nội trợ

 

Tiếng anh, kỹ năng sống , trò chơi dân gian

Tiếng anh

kỹ năng sống , trò chơi dân gian

 

Tiếng anh, kỹ năng sống, trò chơi dân gian

Tiếng anh, kỹ năng sống, trò chơi dân gian

7

Liên hoan văn nghệ

Học ôn

 

Học ôn các bài thơ, câu chuyện, các trò chơi dân gian

Học ôn các bài thơ, câu chuyện, các trò chơi dân gian

Học ôn các bài thơ, câu chuyện, các trò chơi dân gian