Thống kê truy cập

LỊCH HỌC LỚP NHÀ TRẺ

Lớp : Nhà trẻ
 
 
Thứ
Môn học
Hoạt động khác
 
2
 
 
- Vận động
 
 
- Chơi các trò chơi
 
3
 
 
- Làm quen văn học
 
 
- Tô mầu theo ý thích
 
4
 
 
- Hoạt động với đồ vật
 
- Học đàn
 
5
 
- Giáo dục âm nhạc
 
- Tô mầu theo các hình vẽ sẵn
 
   
       6
 
 
- Tạo hình quanh
 
- Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ