Thống kê truy cập

LỊCH HỌC LỚP MẪU GIÁO NHỠ

 Lớp: Mẫu giáo nhỡ

 
Thứ
Môn học
Hoạt động khác
 
2
 
 
- Môi trường xung quanh
- Làm quen với Toán
 
- Học Toán
 
3
 
 
- Làm quen văn học
 
- Học tiếng Anh
 
4
 
 
- Thể dục
 
 
- Học đàn
 
5
 
- Tạo hình
 
 
- Học vẽ
 
6
 
- Giáo dục âm nhạc
 
- Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ