Thống kê truy cập

LỊCH HỌC LỚP MẪU GIÁO LỚN

  Lớp: Mẫu giáo lớn

 
Thứ
Môn học
Hoạt động khác
 
2
 
 
- Thể dục
- Làm quen chữ cái
 
- Học Toán
 
3
 
 
- Làm quen văn học
 
- Học tiếng Anh
 
4
 
 
- Làm quen với Toán
 
- Học đàn
 
5
- Môi trường xung quanh
- Giáo dục âm nhạc
 
 
- Học vẽ
 
6
 
 
- Tạo hình
 
- Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ