Thống kê truy cập

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM HIỆU

 

1. Hiệu trưởng

 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học;

 

-  Điều hành các hoạt động của trường, thành lập và cử các tổ trưởng chuyên môn, tổ hành chính, thành lập các hội đồng trong trường;

- Phân công quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, công nhân viên, đề nghị khen thưởng và kỷ luật, và bảo đảm các quyền lợi của giáo viên, nhân viên theo qui định của Nhà nước;

 

- Quản lý tài chính, hành chính, tài sản của nhà trường;

 

- Tổ chức thực hiện qui chế dân chủ trong nhà trường;

 

- Quản lý trẻ em và các hoạt động của trẻ do trường tổ chức, nhận trẻ vào trường, xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại trẻ theo nội dung chăm sóc giáo dục trẻ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

- Được hưởng các quyền lợi của hiệu trưởng theo qui định;

 

- Đề xuất với đảng ủy và chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức trong địa bàn, nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ của trường.

 

2. Phó Hiệu trưởng

 

- Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng những việc được phân công gồm có: Phụ trách chuyên môn khối 3,4,5 tuổi, nhà trẻ. CSVC, bồi dưỡng đội ngũ, đoàn thể; phụ trách công tác chuyên môn nuôi dưỡng, CNTT, cơ sở vật chất, phổ cập;

 

- Được hưởng các quyền lợi của hiệu phó theo qui định của ngành.

 

TỔ DẠY

 

Nhiệm vụ của giáo viên:

 

- Thực hiện theo công tác và kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ em theo lứa tuổi, thực hiện đúng theo qui chế chuyên môn và chấp hành nội qui của nhà trường;

 

- Bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ;


- Gương mẫu thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với trẻ;

 

- Chủ động phối hợp với gia đình trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dưỡng trẻ theo khoa hoăc cho các bậc cha mẹ;

 

- Rèn luyện đạo đức, học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ;

 

- Thực hiện các quyết định của hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;

 

- Thực hiện các qui định khác của pháp luật.

 

 

 

Quyền của giáo viên

 

 

-  Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, được hưởng quyền lợi về vật chất, tinh thần và chăm sóc bảo vệ sức khỏe theo chế độ chính sách qui định đối với nhà giáo;

  

 

 - Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình để tham gia quản lý nhà trường;

 

- Được cử đi học để nâng cao nghiệp vụ;

 

- Được hưởng các quyền lợi khác theo qui định của pháp luật.

 

 

TỔ NUÔI

 

Nhiệm vụ của cô nuôi:

 

 

 

- Bộ phận nuôi phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ (Có mặc bảo hộ);

 

- Tiếp phẩm mua thực phẩm tươi ngon, đủ định lượng, giá cả hợp lý;

 

- Nắm đúng định lượng khi chế biến, chế biến thành phẩm đảm bảo thơm ngon, đẹp và trẻ ăn hết xuất;

 

- Cơm không bị khô, sống, nát, đảm bảo giờ ăn của trẻ;

 

- Đảm bảo đủ lượng, đủ chất cho trẻ theo mức đóng góp của phụ huynh: Cơm, thức ăn mặn, canh;

 

- Nhà bếp luôn khô, sạch, gọn gàng, các đồ dùng ở bếp luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng đúng nơi qui định;

 

- Các cô phải đoàn kết giúp đỡ, bảo ban nhau trong công việc. Tuyệt đối phải đảm bảo thực phẩm và khẩu phần ăn cho trẻ, không được để thất thoát dưới bất kỳ hình thức nào;

 

- Thực hiện đúng dây chuyền, thao tác kỹ thuật của từng cô ở khâu chế biến theo nguyên tắc bếp 1 chiều;

 

- Thực hiện và có lịch luộc khăn, tráng bát, rửa bát cho các lớp một cách cụ thể;

 

- Bảo quản đồ dùng của nhà bếp và lớp mà nhà trường đã giao không bị mất;

 

- Vệ sinh tủ lạnh, lưu mẫu thức ăn.

 

Quyền của cô nuôi

 

- Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, được hưởng quyền lợi về vật chất, tinh thần và chăm sóc bảo vệ sức khỏe theo chế độ chính sách qui định đối với nhà giáo;

 

- Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình để tham gia quản lý nhà trường;

 

- Được cử đi học để nâng cao nghiệp vụ;

 

- Được hưởng các quyền lợi khác theo qui định của pháp luật;

 

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP